رسول امین

این وبلاگ برای معرفی شخصیت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم و جشنواره بین المللی رسول مهربانی می باشد.

رسول امین

این وبلاگ برای معرفی شخصیت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صل الله علیه و آله و سلم و جشنواره بین المللی رسول مهربانی می باشد.

رسول امین

در طول تاریخ جریان‌های غیر متعالی بسیار کوشیده‌اند تا با اسلام ستیزی و ترویج انسان گرایی و محوریت خواست‌های او حرکت کمالی انسان را متوقف سازند. با ظهور گروه های تکفیری همانند داعش و وهابیون چهره ی بدی از پیامبر اکرم صل الله علیه و آل و سلم به جهانیان نشان داده شده است . برای مقابله با این جریانات جشنواره بین المللی رسول مهربانی شکل گرفت تا چهره واقعی رسول خاتم را به جهانیان بنمایاند . این وبلاگ هم سعی در معرفی چهره واقعی این پیامبر عزیز را خواهد داشت .

ردیف
پیام های رهبر معظم انقلاب به کنگره عظیم حج
1 سال 92 هجری شمسی، 1434 همجری قمری  
2 سال 91 هجری شمسی، 1433 همجری قمری  
3 سال 90 هجری شمسی، 1432 همجری قمری
4 سال 89 هجری شمسی، 1431 همجری قمری
5 سال 88 هجری شمسی، 1430 همجری قمری
6 سال 87 هجری شمسی، 1429 همجری قمری
7 سال 86 هجری شمسی، 1428 همجری قمری
8 سال 85 هجری شمسی، 1427 همجری قمری  
9 سال 84 هجری شمسی، 1426 همجری قمری  
10 سال 83 هجری شمسی، 1425 همجری قمری  
11 سال 81 هجری شمسی، 1424 همجری قمری  
12 سال 81 هجری شمسی، 1423 همجری قمری  
13 سال 80 هجری شمسی، 1422 همجری قمری  
14 سال 79 هجری شمسی، 1421 همجری قمری  
15 سال 78 هجری شمسی، 1420 همجری قمری  
16 سال 77 هجری شمسی، 1419 همجری قمری  
17 سال 76 هجری شمسی، 1417 همجری قمری  
18 سال 75 هجری شمسی، 1416 همجری قمری  
19 سال 74 هجری شمسی، 1415 همجری قمری  
20 سال 73 هجری شمسی، 1414 همجری قمری  
21 سال 72 هجری شمسی، 1413 همجری قمری  
22 سال 71 هجری شمسی، 1412 همجری قمری  
23 سال 70 هجری شمسی، 1411 همجری قمری  
24 سال 69 هجری شمسی، 1410 همجری قمری